Kastrering av honkatt

Förlossning av kull 14 Aug-01